Solomon R. Guggenheim Museum

10am – 5:45pm | Exhibition Viewing

Art and China after 1989: Theater of the World


The largest showcase of contemporary Chinese art from 1989 – 2008 in North America, surveying the development of Chinese experimental art from the end of Cold War to the age of globalization and China’s rise on the world stage. Works in the exhibition illustrate the role of artists as both agents and skeptics of China’s global presence against the political, social, and cultural transitions in the past two decades.
 
Artists: Ai Weiwei, Big Tail Elephant Group, Cai Guo-Qiang, Cao Fei, Chen Zhen, Chen Chieh-jen, Datong Dazhang, Ding Yi, Geng Jianyi, Huang Yong Ping, Wenda Gu, Kan Xuan, Rem Koolhaas/OMA, Libreria Borges, Liu Dan, Liu Wei, Liu Xiaodong, New Measurement Group, Ou Ning, Ellen Pau, Qiu Zhijie, Shen Yuan, Song Dong, Wang Guangyi, Wang Jianwei, Yan Lei, Yang Jiechang, Yin Xiuzhen, Yu Hong, Xijing Men, Xu Bing, Zeng Fanzhi, Zhang Peili, Zhang Hongtu, Zhang Xiaogang, Zhao Bandi, Zhao Gang, and Zhou Tiehai

 
Solomon R. Guggenheim Museum> MAP
1071 5th Ave. (88th & 89th St)

Above: Chen Zhen, Fu Dao/Fu Dao, Upside-Down Buddha/Arrival at Good Fortune, 1997, Steel, bamboo, resin Buddha statues, washing machine, computer monitor, tires, bicycle, fan, chair, household appliances, other found objects, and string, approximately 350 x 800 x 550 cm overall, Courtesy Galleria Continua, San Gimignano/Beijing/Les Moulins/Havana